Ceny a slevy

Cena IS PePa

Pořízení databáze stojí 6 000 Kč jednorázově při podpisu smlouvy.
Poplatek za provoz databáze je 4 800 Kč a platí se zpětně za každý započatý kalendářní rok provozu vždy do 1.2. následujícího roku.

Slevy na poplatku za provoz

1) Organizace, které mají v daném roce platnou smlouvu na více než 2 databáze IS PePa (smlouvy na stejné IČ uživatele), mají v tomto roce nárok na 50% slevu z Poplatku za provoz u třetí a dalších databází.

databázepoplatekcelkem
1.4 800 Kč4 800 Kč
2.4 800 Kč9 600 Kč
3.2 400 Kč12 000 Kč
4.2 400 Kč14 400 Kč
5.2 400 Kč16 800 Kč
6.2 400 Kč19 200 Kč
7.2 400 Kč21 600 Kč
8.2 400 Kč24 000 Kč
9.2 400 Kč26 400 Kč
10.2 400 Kč28 800 Kč

Na které databáze má být sleva uplatněna je třeba se domluvit před vystavením faktury v programu IS PePa s poskytovatelem.

2) Pokud organizace uzavřela první smlouvu na IS PePa v roce 2017 do 1.8.2017, Poplatek za provoz databáze u této smlouvy za rok 2018 bude 2 000 Kč. Na další roky se už sleva nevztahuje.