Systém PePa alias Perfektní Pamatovák!

IS PePa je evidenční nástroj určený pro malé a střední poskytovatele sociálních služeb, zejména pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy. Databázi klientů, docházku, poskytnuté výkony, dohody, individuální plány, pracovní skupiny, poznámky a všechno nezbytné papírování můžete s PePou vést jednoduše a přehledně. Od toho je tady náš počítačový program.

Vyzkoušejte program PePa   Zkušební provoz ZDARMA

Komu se PePa hodí?

Systém PePa je určen těm organizacím, které se rozhodly vypořádat se s nezbytnou evidencí jednou provždy. PePa vám zajistí výborný přehled o vašich klientech a usnadní výkaznictví pro vaše projekty.

Co všecho PePa umí?


  • Evidence klientů
  • Přehled výkonů poskytnutých klientům
  • Uzavírání dohod s klienty
  • Vedení individuálních plánů
  • Přehled docházky klientů
  • Práce se skupinami klientů
  • Výstupy, statistika
  • a další...